Integritetspolicy

Integritetspolicy

Välkomna till Drakes Konstsmide, i detta dokument förklarar vi hur vi behandlar era personuppgifter. Detta ska hjälpa er att fatta ett välgrundat beslut angående er relation till oss.

Innan vi går in på detaljer vill vi belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi vill förklara hur vi använder de personuppgifter som du delar med oss.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör och inte gör med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina uppgifter

Drakes Konstsmide, Backa flenhällsvägen 19, 795 91 Rättvik, är ett företag som erbjuder egen tillverkade produkter inom konsthantverk och är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i de produkter du beställer av oss, och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns för att skydda era uppgifter.

Drakes Konstsmide är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • Du beställer en vara
  • Du har en fråga eller kontaktar oss

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken företagsform du har eller om du kontaktar oss som privatperson. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en kund som har enskild firma. När du beställer produkter av oss samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter, alla kunder har registrerade kunduppgifter hos oss. Vid köp av våra produkter behöver vi köparens uppgifter och eventuella företagsuppgifter. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter som du valt att dela med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Drakes Konstsmide samlar in dessa personuppgifter om dig som kund för att kunna tillhandahålla våra produkter, fullgöra åtagande gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga service för våra produkter. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig och administrera dina ärenden. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till mina sidor till dig. De personuppgifter som samlats in vid beställning används för att kunna administrera ärenden och skapa en behandlingshistorik åt dig som kund.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar aldrig dina uppgifter med någon.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Drakes Konstsmide sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Personuppgifter som behandlats för fakturering av produkt sparas så länge det krävs som underlag för bokföring. Uppgifter som sparas när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Drakes Konstsmide har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk lag, domstol eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direkt marknadsföring.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Drakes Konstsmides  hemsida eller via kontaktuppgifter i detta dokument.

Backa flenhällsvägen 19, 795 91 Rättvik, 070 376 22 42, info@drakeskonstsmide.se, www.drakeskonstsmide.se